โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

Attachments:
Download this file (img227.pdf)โครงสร้างหน่วยงาน[โครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช]462 kB
Download this file (แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ.pdf)แผนผังแสดงโครงสร้างแบ่งส่วราชการของหน่วยงาน[แผนผังแสดงโครงสร้างแบ่งส่วราชการของหน่วยงาน]307 kB

Additional information