กองคลัง

 
1240
นางพรสวรรค์   บุญหลาย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
12438
นางสาวนุชนาถ  ปัจมะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
   31168653 10211105112725602 7429286799985222526 n
     นางสาวนงลักษณ์  วงจักร
    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

 

vatinee

   นางสาววาทินี   เรืองรัตน์              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 

 

 

นางสาวภัทรียา  ปีนะกะเส

เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา

 

  sirirat

นางสาวศิริรัตน์  บุญพาทำ

เจ้าหน้าทีธุรการ กองคลัง

 

 

 

 

 

 

นายวัชระ  วิชโย

เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ

 

   

Additional information