การประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี

Attachments:
Download this file (บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน1.pdf)รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน[รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน]129 kB
Download this file (รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562.pdf)รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒนาท้องถิ่น ประจำปีวบประมาณ 2562[รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒนาท้องถิ่น ประจำปีวบประมาณ 2562]566 kB
Download this file (รายงานสรุปผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติปี61.pdf)รายงานสรุปผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติปี61[รายงานสรุปผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติปี61]10623 kB

Additional information