ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ

Attachments:
Download this file (การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์.pdf)การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561[การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561]1997 kB
Download this file (การจำหน่ายสินค้าในที่และทางสาธารณะ.pdf)การจำหน่ายสินค้าในที่และสาธารณะ พ.ศ.2553[การจำหน่ายสินค้าในที่และสาธารณะ พ.ศ.2553]4493 kB
Download this file (การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร.pdf)การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2559[การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2559]5100 kB
Download this file (กำหนดค่าตอบแทนการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ของรัฐ.pdf)กำหนดค่าตอบแทนการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ พ.ศ.2562[กำหนดค่าตอบแทนการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ พ.ศ.2562]1912 kB
Download this file (กิจการประปา.pdf)กิจการประปา พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ[ ]4318 kB
Download this file (ข้อบัญญัติ 63.pdf)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563]4735 kB
Download this file (ข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย.pdf)ข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย[ข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย]1847 kB
Download this file (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช.pdf)ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2562 [ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช]3035 kB

Additional information