รายสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรปผลการจดซอจดจาง

Attachments:
Download this file (0005สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนพฤษภาคม 2563.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563]719 kB
Download this file (0006สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนเมษายน 2563.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563]921 kB
Download this file (0007สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมีนาคม 2563.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563]872 kB
Download this file (0008สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563]950 kB
Download this file (0009สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมกราคม 2563.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563]930 kB
Download this file (0010สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนธันวาคม 2562.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562]1014 kB
Download this file (0011สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562]645 kB
Download this file (0012สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนตุลาคม 2562.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562]1025 kB
Download this file (รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม.pdf)002รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561[002รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561]71 kB
Download this file (รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน.pdf)004รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561[004รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561]96 kB
Download this file (รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลากคม 2561.pdf)006รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลากคม 2561[006รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลากคม 2561]1438 kB
Download this file (รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน.pdf)001รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561[001รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561]72 kB
Download this file (รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม.pdf)003รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561[003รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561]96 kB
Download this file (รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้างปี61.pdf)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี2561[รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี2561]12268 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562]12160 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 61[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 61]2304 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม 2561.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม61[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม61]1198 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม 2561.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561]2208 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2562.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562]1870 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม 2562.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562]2342 kB

Additional information