อบต.ยางสีสุราช

การติดต่อ

รูป

ช่่องการติดต่อ-ร้องเรียน อบต.ยางสีสุราช

ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช
229 หมู่ 10 ตำบลฃยางสีสุราช
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44210 ไทยแลนด์

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

 

ช่องทางการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช   เลขที่  229  หมู่ 10  

ตำบลยางสีสุราช  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม

โทร. 043729138

โทรสาร 043729264

Additional information