ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจดซอจดจาง

Attachments:
Download this file (ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2562.pdf)ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2562[ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2562]528 kB
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2563.pdf)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563[แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563]1160 kB

Additional information