จัดซื้อจัดจ้าง

ไม่ประกาศ

ประกาศจดซอจดจาง

 

Attachments:
Download this file (คสล หมู 2.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสนาม[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสนาม]36 kB
Download this file (ประกาศ คสล  หมู่ 13.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านศรีสวัสด[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านศรีสวัสดิ์]58 kB
Download this file (ประกาศ คสล หมู่ 10.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ชัย[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ชัย]87 kB
Download this file (ประกาศ คสล หมู่ 11.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองวัด[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองวัด]36 kB
Download this file (ประกาศ คสล หมู่ 8.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหน่อง[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหน่อง]37 kB
Download this file (ประกาศ คสล. หมู่ 4.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดตะเข้[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดตะเข้]28 kB
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก]31 kB
Download this file (ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน]54 kB
Download this file (ประกาศโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช.pdf)ประกาศโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช[ประกาศโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช]290 kB
Download this file (ประกาศโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.pdf)ประกาศโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[ประกาศโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก]244 kB
Download this file (ประกาศโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง.pdf)โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง[โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง]7213 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่-7.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ 7 บ้านหนองดุม[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ 7 บ้านหนองดุม]121 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่4.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่4 บ้านกุดตะเข้[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่4 บ้านกุดตะเข้]455 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่5.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ 5 บ้านแวงยาง[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ 5 บ้านแวงยาง]110 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่6-บ้านหนองแปน.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ 6 บ้านหนองแปน[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ 6 บ้านหนองแปน]130 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ 9 บ้านยางตลาด.pdf)โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ 9 บ้านยางตลาด[โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ 9 บ้านยางตลาด]45 kB

Additional information