แบบสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลคะแนน LPA

Attachments:
Download this file (สถิติการให้บริการประชาชน 2562-1.pdf)สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562]258 kB
Download this file (สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้อายุปี 2561[สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้อายุปี 2561]2989 kB
Download this file (แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ.pdf)สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562[สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562]104 kB

Additional information