คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
Attachments:
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์.pdf)คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์[คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์]117 kB
Download this file (ประกาศ  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม.pdf)ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่ว[ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช]2604 kB

Additional information