คู่มือการปฎิบัติงานอปท.

คู่มือการปฎิบัติงาน

Attachments:
Download this file (3.มาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงาน.pdf)มาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช[มาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช]588 kB
Download this file (คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 63.pdf)คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต[คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต]435 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงาน-อปท.pdf)คู่มือการปฎิบัติงานอปท.[คู่มือการปฎิบัติงานอปท.]14931 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์.pdf)คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์[คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์]117 kB

Additional information