ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของเรา

Prev Next

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุรา…

13-07-2563 Hits:47 กิจกรรมของเรา Super User - avatar Super User

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช

  นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช ร่วมกับอำเภอยางสีสุราช สถานีตำรวจภูธรยางสีสุราช ร่วมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่              องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช จัดโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 )         ...

Read more

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุรา…

02-07-2563 Hits:41 กิจกรรมของเรา Super User - avatar Super User

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช                                

Read more

Additional information